Gabinete MédicoGabinete Médico

CAMPUS DE MONCLOA

Dirección Moncloa CONTACTO C/ Julián Romea, 18. Despacho 5 28003 Madrid serviciosanitariomoncloa@ceu.es
Responsable RESPONSABLE Dña. Mª Victoria Peláez Trapote

CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE

Dirección Monteprincipe CONTACTO Urbanización Montepríncipe- F. Farmacia –Edificio C-Planta calle Tel: 91 372 40 44. Ext. 14962 Fax: 91-351 04 75 serviciosanitariomonteprincipe@ceu.es
Responsable RESPONSABLE Dña. Alba Leal Alonso